Meteen naar de inhoud
 
Wat is een CTA en waarom heb je ze nodig?

Om goede content te schrijven waarmee je klanten aantrekt, is het – en dit is erg voor de hand liggend maar wordt helaas nog te vaak vergeten – belangrijk om te kijken naar hoe jouw klanten zich gedragen voordat ze met je in zee gaan. Wat voelen ze, wat denken ze, waar letten ze op en wat willen ze weten? En zo zijn er nog 700 vragen die je kunt stellen om een super scherpe customer journey te schetsen. Hoe scherper je beeld is, hoe gerichter je content kunt maken. We delen graag een uitgebreid stappenplan om je te helpen om inzicht te krijgen in de customer journey van je doelgroep om zo betere content te kunnen schrijven.

1. Doelstellingen en doelgroepen definiëren:

 • Identificeer duidelijke bedrijfsdoelstellingen en de doelgroepen die je wilt bereiken met je content.
 • Begrijp de specifieke behoeften, pijnpunten en doelen van elke doelgroep.

2. Customer personas ontwikkelen:

 • Creëer gedetailleerde customer personas op basis van demografische gegevens, gedrag en voorkeuren.
 • Identificeer de verschillende fasen van de customer journey die elke persona doorloopt.

3. Customer journey mapping:

 • Breng de verschillende touchpoints in kaart die klanten ervaren tijdens hun interactie met je merk.
 • Identificeer de belangrijkste fasen zoals bewustwording, overweging, aankoop, gebruik en loyaliteit.

4. Gegevensanalyse en klantfeedback:

 • Analyseer bestaande gegevens zoals website-analyses, verkoopgegevens en klantenservice-interacties.
 • Verzamel klantfeedback door middel van enquêtes, interviews of sociale media-monitoring.

5. Identificeer klantbehoeften per fase:

 • Onderzoek welke informatie en ervaringen klanten nodig hebben in elke fase van hun reis.
 • Identificeer de specifieke vragen en zorgen die klanten hebben op verschillende momenten.

6. Content inventory en audit:

 • Maak een inventarisatie van bestaande content en beoordeel de relevantie en effectiviteit ervan.
 • Identificeer hiaten in de content die klanten mogelijk missen in bepaalde fasen.

7. Ontwikkel content op maat:

 • Creëer content die aansluit bij de specifieke behoeften en vragen van klanten in elke fase.
 • Gebruik diverse formats zoals blogposts, video’s, infographics, en whitepapers om een gevarieerde contentmix te bieden.

8. Implementeer personalisatie:

 • Gebruik gegevens en technologie om gepersonaliseerde content aan te bieden op basis van klantgedrag en voorkeuren.
 • Pas de tone of voice en stijl van je content aan op de kenmerken van de verschillende personas.

9. Continue monitoring en optimalisatie:

 • Volg de prestaties van je content aan de hand van relevante KPI’s zoals betrokkenheid, conversies en klanttevredenheid.
 • Optimaliseer je contentstrategie op basis van nieuwe inzichten en veranderende klantbehoeften.

10. Integreer marketing automation:

 • Gebruik marketing automation-tools om de juiste content op het juiste moment aan de juiste doelgroep te leveren.
 • Automatiseer follow-upacties op basis van het gedrag van klanten.

Door dit uitgebreide stappenplan te volgen, kun je behoeften van je klanten identificeren en precies schrijven wat zij willen weten en nodig hebben om een beslissing te nemen.

[activecampaign form=3 css=1]

Dit vind je misschien ook interessant:

[activecampaign form=3 css=1]